Nordjysk Skak

Klubber og hovedkredsbestyrelse

7. Hovedkreds - Bestyrelse


Formand
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs vej 27, 9000 Aalborg
Tlf.2337 5618
bfs@stofanet.dk

Repræsenterer hovedkredsen udadtil
Medlem af DSU's hovedbestyrelse
Indkaldelse og dagsorden til hovedkreds- og bestyrelsesmøder
Leder af hovedkredsens pokalturnering


Kasserer, sekretær og webmaster
Jan Balle Kjeldsen, Limfjordsvej 20, 9700 Brønderslev
Tlf. 5137 4209

jan.b.kjeldsen@gmail.com

Regnskab, kontingent, betalinger

Ansøgninger vedr. ungdomsinstruktørordningen
Kartoteksfører

Referater af hovedkreds- og bestyrelsesmøder


Holdturneringsleder
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby
Tlf.9819 1542
arne.hove@live.dk
Leder af hovedkredsens holdturnering


Medlem

Benny Grønhøj, Tinghøjvej 84, 8983 Gjerlev

Tlf. 5023 0494
bgronhoj@hotmail.com


Ungdomsleder

Louise Højen Frost, Thøger Larsens Vej 25, 9200 Aalborg SV
Tlf. 4267 0333

louisehojen@gmail.com