Nordjysk Skak

Vejledning for Klubber

Som medlem af Dansk Skak Union optages enhver dansk skakklub Alle klubbens medlemmer skal være tilmeldt unionen.

TILMELDING af klubber sker gennem hovedkredsens kartoteksfører.
Hver klub får tildelt et brugernavn med adgangskode.

TILMELDING og ændring af medlemmer sker gennem DSU's kartotek på  internet under kartotek.skak.dk.
Klubben kan få en vejledning i brugen af systemet gennem hovedkredsens kartoteksfører.
 
Medlemskab er kvartalsvis. Tilmelding kan ske nårsomhelst.

Der skal for hvert medlem opgives fødselsdag og -år samt navn og adresse.

JUNIORER En spiller er junior (med nedsat kontingent) til og med det kvartal, hvor den pågældende fylder 20 år.

BØRN En spiller er barn (med ekstra nedsat kontingent) til og med det kvartal, hvor den pågældende fylder 14 år.

SENIORES/PENSIONISTER En spiller, som er berettiget til folkepension, bliver automatisk registreret med nedsat kontingent.

AFMELDING sker ligeledes gennem kartoteket og har tidligst gyldighed fra kvartalets udgang. Afmeldes et medlem p.gr.a. restance, kan dette meddeles hovedkredsen, og den pågældende kan nægtes optagelse i en anden klub. Der godkendes højst restancer for ½ år.

KLUBFORTEGNELSEN Ændringer i de oplysninger, som står i klubfortegnelsen, nemlig spillested og -dag samt formandens navn, adresse og telefonnummer, skal ligeledes registreres i kartoteket.

BETALING AF KONTINGENT Hovedkredskassereren udsender hvert kvartal opkrævning på kontingent til klubkassererne. Betalingsfrist er som hovedregel anført på opkrævningen. Overholdes fristen ikke, risikerer man, at udsendelse af SKAKBLADET standses.