Nordjysk Skak

Økonomi

Faste oplysninger

Kontingentopkrævning udsendes primo kvartalets første måned.

Sammen med kontingentet opkræves:

 • Holdturneringsindskud (i januar)
 • Juniorturneringsindskud (i januar/april)
 • Pokalturneringsindskud (i januar/april)
 • Indskud for Grand Prix turneringer (i januar/april)

Udbetalinger:

 • Udbetal præmier for evt. juniorturnering i april
 • Udbetal præmier for Holdturneringen i april
 • Udbetal præmier for Pokalturneringen i april
 • Udbetal præmier for GP i marts/april

Kontingent

Unionen

Hovedkredsen

I alt

Pr. kvartal

Voksne

600

72

672

168

Seniorer

500

36

536

134

Juniorer

500

36

536

134

Børn

390

36

426

108,50

Enkeltmedlem

Voksen/senior

600 / 500

80 / 80

680 / 580

Opkræves årligt

Aldersgrænser


Børnekontingent betales til og med det kvartal medlemmet fylder 14 år.

Juniorkontingent betales til og med det kvartal medlemmet fylder 20 år.

Voksenkontingent betales til og med det kvartal medlemmet fylder 65 år.

Seniorkontingent, derefter.

Frister for betaling af kontingent

For klubber den 10. i kvartalets 2. måned.

Enkeltmedlemmer betaler direkte til Hovedkredsen. Opkrævning sendes ud i oktober. Der betales forud for næste år.

Hovedkredsen skal betale til Unionen inden kvartalets udgang iht. indberetning til unionskassereren, der er sket ved kvartalets begyndelse, og derefter ikke kan ændres. – I praksis sker indbetalingen straks efter indberetningen. (der er jo ingen grund til at betale negative renter af beløbet).

Indskud og gebyrer

 • Holdturneringen 170 kr. pr. hold
 • Juniorholdturneringen 70 kr. pr. hold
 • Pokalturneringen 80 kr. pr. hold
 • Nordjysk GP 20 kr. pr. spiller pr. turnering.

Præmier mv

 • Holdturneringen: Gruppevinder 500 kr.
 • Juniorturneringen: 400 til vinderen og 200 til nr. 2.
 • Pokalturneringen: 500 til vinderen og 500 til bedste breddehold.
 • Nordjysk Grand Prix:
  - Mesterklassen: 1.000 til vinderen og 500 til nr. 2.
  - Øvrige klasser: 500 til vinderen og 300 til nr. 2.

Støtteordninger

Hovedkredsbestyrelsen kan bevilge støtte til op til 5 klubber under Ungdomsinstruktør- ordningen. Den fulde støtte er max. 3.000, hvoraf hovedkredsen giver 1.000.

Der gives endvidere støtte til lederuddannelse efter bestyrelsens vurdering.

Kørsels- og rejsegodtgørelse

Til hovedkredsbestyrelsen og eventuelle andre, der repræsenterer hovedkredsen, betales for rejseudgifter til møder o.lign. Ved kørsel i egen bil gives statens lave takst, se taksten på skat.dk.

Modtageren af hæderstegn

Til modtageren af DSU's hæderstegn ydes rejsegodtgørelse i forbindelse med overrækkelsen.