Nordjysk Skak

Referat af HK-møde

Referat af ordinært hovedkredsmøde

Søndag den 27. marts 2022, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Referent: Arne Hove

Deltagere: Bjarne Sønderstrup og Arne Fjordside Aalborg Skakforening, Henning Larsen og Willy Møller Aars Skakklub, Jan Kjeldsen Brønderslev Skakklub, Rasmus Kristiansen og Hans Andersen, Skørping Skakklub, Jens Emil Hansen Frederikshavn Skakklub og Arne Hove Nørresundby Skakklub.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

Bjarne Sønderstrup blev valgt.

2) Formandens beretning:
Det skal allerførst nævnes, at vores tidligere hovedkredsformand Bent Sørensen den 3. marts er afgået ved døden 78 år gammel. På hovedkredssiden er der skrevet et par mindeord over Bent, der i vores kreds og i dansk skak har betydet utrolig meget.

Ligesom foregående år har sæsonen været præget af coronasituationen. Ligesom man troede, at man bevægede sig ud af krisen, så tog epidemien fat igen med en ny variant, og man døjede med enkelte aflysninger/udsættelser i både divisionsturnering og hovedkredsturnering.

Aalborg Byturnering 2021 havde igen 40 deltagere. Per Andreasen blev bymester for 16.gang. Af koordinerede turneringer udover klubturneringer har der været afviklet Skørping Efterår, Aars Vinter og Nørresundby Senior.

Vi har afviklet 5 GP-turneringer, i Aalborg, Aars, Frederikshavn, Sæby og Nørresundby. Skørping fik ikke afviklet sin turnering. Jørgen Jørgensen, Nørresundby, blev samlet vinder af Mesterklassen, Claus Christensen, Nørresundby, vandt 1. klasse, Lars Lytzen, Aalborg, 2. klasse og endelig Jens Ole van de Weerd, Aalborg, 3.klasse.

Divisionsturneringen blev afviklet med enkelte bump. Der blev aflyst en runde i januar på grund af corona, men den blev indhentet, omend der blev spillet kampe uden fuldtallige hold. I de sidste runder var det stadig svært at stille hold, men at Jetsmark i Skakligaen kun stillede med 5 mand til sidste runde, virkede besynderligt. Holdet blev derfor tildelt et strafpoint, således at de tabte med 6½-½ til Køge, og dette resulterede i en nedrykning til 1. division. I 1. division gr. 2 blev Nørresundby nr. 2 og Aalborg nr. 4.

Holdturneringen i 7. hovedkreds. I 2.division gr. 4 blev Skørping nr. 4 og Aalborg 2 nr. 5, mens Aars blev nr. 8 og sidst.

I Hovedkredsens holdturnering var der 22 hold tilmeldt i 3 rækker, i alt 104 spillere i ordinær opstilling. Nørresundby 2 vandt Mesterrækken foran Jetsmark 2. A-rækken blev vundet af Aalborg 7 og B-rækken af Aalborg 9. Pokalturneringen blev aflyst.

DM 2021 blev spillet i efterårsferien i Svendborg. Her blev Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark blev Danmarksmester i både klassisk og lyn. Bjarke Jensen, Jetsmark, blev nr. 3 i kandidatklassen, hvor Jens Kølbæk og Elena Steffensen, Aalborg også var med. Elena fik endda den fine titel af kvindelig Danmarksmester.

Aalborg Skakforening arrangerede Senior-DM i uge 8, februar 2022. Turneringen havde 48 deltagere, og blev afviklet på Aalborg Tekniske Gymnasium til alles tilfredshed. Der var live-dækning på Hovedkredsens 18 brætter. I 65+ med 40 deltagere blev Per Andreasen, Nørresundby, flot nr. 1 og Danmarksmester. Jens Kølbæk, Aalborg, blev nr. 3, Poul Erik Nørgaard, Nørresundby nr. 4, mens Peter Mikkelsen fra Skørping snuppede den 5. præmie. I 50+ med 8 deltagere blev Sandi Stojanovski, Enkeltmedlem i 7. hovedkreds (nu Aalborg) Danmarksmester som nr. 2 i gruppen. Vinderen, GM Henrik Danielsen, repræsenterer nemlig Island.

Delegeretmøderne i 2020 og 2021 er blevet afviklet i september i Fredericia. Der har været holdt HB-møder, først ”normalt” i august 2021 og derefter online i november og februar. Referater ligger på DSU’s hjemmeside.

Efter beretningen blev divisionsturneringen diskuteret. Der var forslag om at reducere antallet af hold i divisionsturneringen da det er svært for klubberne at stille med det nødvendige antal af spillere. Dette vil også styrke hovedkredsernes holdtuneringer.

DSA overlever alligevel ikke men fire af spillerne fortsætter i Brønderslev Skakklub, men de spiller stadigt hver lørdag på biblioteket i Hjørring.

Vi håber at der bliver 7 runder i Grand Prix turneringen. Arne Fjordside overtager styringen af turneringen.

Jan Kjeldsen overtager 7 HK´s hjemmeside efter Jens Riis.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.
Uændret kontingent.
Budget blev enstemmigt vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest 25/3.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) samt initiativpræmie (klub).

Bestyrelsen foreslår til hæderstegn 2021 Rasmus Kristiansen, Skørping og for 2022 Jens Emil Hansen, Frederikshavn Skakklub.
Aalborg Skakforening indstilles til initiativpræmie.

Enstemmigt vedtaget.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand for 2 år (Bjarne Sønderstrup på valg), 1 medlem for 2 år (Louise Højen på valg).
Begge blev genvalgt uden modkandidater.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj på valg)

Genvalgt uden modkandidater.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (nuv. Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller).

Genvalgt uden modkandidater.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (nuv. Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen. Jens Riis foreslås til suppleant)
Revisorerne blev genvalgt og Rasmus Kristiansen blev valgt til suppleant.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet.
Holdturneringsugerne enstemmigt vedtaget. Pokalstævne den 15. april 2023 i Aalborg.

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.
Den 14. marts 2023 i Aalborg blev valgt.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. Der foreslås søndag den 26. marts 2023 i Nørresundby.

Enstemmigt vedtaget.

14) Eventuelt.

Der håbes på at DSU gør første kvartals medlemskab gratis. Tages op på delegeretmødet. Frist på 5 år hvor man ikke må have været medlem.

Aars har godt gang i skoleskakken. Underviser på mange skoler.

Referat af ordinært hovedkredsmøde

Onsdag den 20. juni 2021
Referent: Jan B. Kjeldsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Bjarne Sønderstrup blev valgt. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning Bjarne Sønderstrup gennemgik året. Beretning blev godkendt. Se nedenfor.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår Jens Riis gennemgik regnskabet. Regnskab blev godkendt. Medlemstal jan. 2020: 295, jan. 2021: 274, der har bl.a. været en del udmeldinger pga. Corona. Årets resultat: 10.939,97. Formue: 86.576,44.
4. Fremlæggelse af budget Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag er modtaget.
6. Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub) Ingen i år pga. af årets lave aktivitet.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Turneringsleder for 2 år: Arne Hove blev genvalgt. Kasserer for 2 år: Willy Møller blev valgt. Medlem for 2 år: Jan Kjeldsen blev genvalgt. Ikke på valg er formand Bjarne Sønderstrup og medlem Louise Højen.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Jens Riis blev valgt. Jens forsætter som bestyrer af hjemmesiden.
9. Valg af turneringskomité på 3 medlemmer Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller blev valgt.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen blev valgt. Jarl Mølgaard blev valgt som suppleant.
11. Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen og pokalstævnet Holdskak i ugerne 44-46-48-2-5-9-11. Pokalskakafslutning 2/4 i Aalborg.
12. Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde Tirsdag 15/3 i Aalborg.
13. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde Søndag den 27. marts i Nørresundby.
14. Eventuelt Der blev diskuteret forskellige muligheder for at holde online-turneringer med inddragelse af medlemmer fra klubberne. Online-skak er blevet benyttet med held i skoleskak-regi. Louise Højen undersøger mulighederne for Nordjyske skakklubber med henblik på at lave en vejledning. Grandprix-turneringen starter 18/9 i Aalborg.

Formandens beretning til hovedkredsmødet 20. juni 2021

Ligesom foregående år har sæsonen 20-21 været præget af coronasituationen. Ligesom man troede, at man bevægede sig ud af krisen, så tog epidemien fat igen og lukkede landet ned i løbet af efteråret 2020, og det er først nu her sidst på sæsonen, at vi begynder at kunne se tegn på normale tilstande.

Skakmæssigt nåede vi lige at afvikle Aalborg Byturnering 2020 med 40 deltagere. Per Andreasen blev bymester for 15.gang, og fik denne gang også overrakt pokal. Den gamle pokal fra 1971 havde været savnet siden 2001 men var på mystisk vis genfundet, og ajourført med hensyn til indgravering.

Vi nåede også at få afviklet de to første GP-turneringer. Det første i Aalborg havde 24 deltagere med Bjarne Hansen, Nørresundby som turneringsvinder. Dernæst i Aars også med 24 deltagere. Vinderen var udenbys fra (Fredericia), så det behøver vi ikke nævne.

Derefter lukkede næsten alting ned. I divisionsturneringen spilledes to runder i Skakligaen med Jetsmark som deltager, mens Nørresundby og Aalborg spillede i 1. division og Skørping og Jetsmark II i 2.division, inden turneringen blev suspenderet. Til næste sæson startes op med samme deltagerbesætning og rundelægning. Holdturneringen i 7. hovedkreds nåede slet ikke at komme i gang. Pokalturneringen har ligeledes været aflyst.

DM 2020 blev udsat fra påsken og afviklet i Svendborg i efterårsferien for landsholdsklassens og kandidatklassens vedkommende. Jesper Thybo og Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark deltog i LH-klassen, mens Jens Kølbæk, Nørresundby og Elena Steffensen, Aalborg var med i kandidatklassen.

Der har delvist været gennemført klubturneringer i Sæby og Nørresundby, mens Aalborg nåede at få afviklet sin efterårsudgave med 44 deltagere og Sune Kovshøj som klubmester og Aars sin med 17 deltagere og Mogens Nielsen som vinder.

Nørresundby Senior blev færdigspillet inden jul med 16 deltagere og Jens Jørgen Christiansen som vinder. Aars Vinter er netop genoptaget og færdigspillet med 24 deltagere og Bjarne Sønderstrup og Søren Grønhøj på delt førsteplads.

Så har der været afholdt Senior-DM i Løgumkloster her sidst i maj. At skaksulten var stor, vidnede deltagerantallet på 94 om, og det var flot, at hele 14 kom her fra Nordjylland. Turneringen blev ramt af en positiv coronatest på førstedagen, men ved effektiv ledelse fra højskolens side, lykkedes det at indkredse eventuelle smitteramte til 6 personer, som så måtte rejse hjem, mens resten fortsatte, og turneringen forløb derefter uden problemer af denne art. Jens Kølbæk fra DSA blev en fortjent vinder af 65+gruppen og kan dermed kalde sig danmarksmester. Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby blev en flot nr. 2 i gruppen, mens Jørgen Jørgensen, Nørresundby, Benny Grønhøj, Aars og Bjarne Sønderstrup, Aalborg vandt en ratingpræmier i hver sin gruppe. Johan Ravnborg vandt ratingpræmie i 50+. Vi har i Aalborg Skakforening været så uforsigtige at indbyde til næste Senior-DM i uge 8, februar 2022.

Oganisationsmæssigt har det været et begivenhedsfattigt år. Delegeretmøderne i 2020 og 2021 er gradvist blevet udsat, men er nu berammet til søndag d. 19.september i Fredericia. Der har været holdt HB-møder, først ”normalt” i august 2020 og derefter online i november, februar og maj. Referater ligger på DSU’s hjemmeside. Af punkter på dagsordenen kan nævnes, at FIDE ”slugte” sin beslutning om at opkræve øgede ratingafgifter for 8-mandsgrupper, således at vi nu kan ELO-rate som hidtil uden yderligere omkostninger. Jeg må indrømme, at vi ikke har fået afviklet turneringslederkursus, som lovet sidste år, men jeg undskylder det med coronatilstandene. Vi har et par interesserede i Aalborg Skakforening, så vi prøver at få det arrangeret snart.

Aalborg 18.juni 2021.

Bjarne Sønderstrup