Nordjysk Skak

Referat af HK-møde

Referat af ordinært hovedkredsmøde 26. marts 2023

Referent: Jan B. Kjeldsen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bjarne Sønderstrup blev valgt. Startede med at mindes Gunnar Poulsen, Tranum, der var gået bort det forløbne år.
 2. Formandens beretning
  Bjarne Sønderstrup gennemgik året, vedlagt efter referatet.
  - Jens R: Nordjysk GP bør have en mere prominent placering på hjemmesiden
  - Jan K: Nordjysk GP turneringer er på forsiden.
  - Arne F: Forslag til præmier til Nordjysk GP, 1000/500 til gruppe 1, 500/300 til øvrige grupper, vedtaget.
  - Arne F: Hvordan sættes hurtigskakrating første gang? Ud fra standard rating.
  Beretning blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår
  Willy Møller gennemgik regnskabet. Årets resultat: 10.067,89. Formue: 104.798,49.
  - Michael: Mulighed for skattefri indkomst ved frivilligt ungdomsarbejde. Se skat.dk.
  - Willy: 500 kr. i gevinst i holdturneringen.
  - Junior GP uden udgift i 2022. Det undersøges, om der mangler noget her, det medtages i 2023.
  Regnskab blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af budget
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette selvom kontingentet til Unionen stiger med 60 kr. Hovedkredsens formue tilstrækkelig til at bære dette i år.
  Bjarne S: gør opmærksom på at man kan søge hovedkredsen til arrangementer udover ”normal drift”.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Ingen forslag er modtaget.
 6. Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub)
  Der indstilles følgende:
  - Anders Rasmussen, Aalborg Skakforening
  - Aars Skakklub
  Godkendt med klapsalver.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Turneringsleder for 2 år: Arne Hove blev genvalgt.
  Kasserer for 2 år: Willy Møller blev genvalgt.
  Medlem for 2 år: Jan Kjeldsen blev genvalgt.
  Ikke på valg er formand Bjarne Sønderstrup og medlem Louise Højen Frost.
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  Benny Grønhøj blev valgt.
 9. Valg af turneringskomité på 3 medlemmer
  Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller blev valgt.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
  Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen blev valgt. Anders Rasmussen blev valgt som suppleant.
 11. Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen og pokalstævnet
  Holdskak i ugerne 44-46-48-2-5-9-11.
  Pokalskakstævne lørdag 13. april 2024 i Aalborg.
 12. Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde
  Tirsdag 12. marts 2024 i Aalborg.
 13. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde
  Søndag den 17. marts 2024 i Nørresundby.
 14. Eventuelt
  - Bjarne S: orientering om forslag til ændring af divisionsturneringen og afledte effekter på holdturneringen.
  - Jens R: tillægstid efter ulovligt træk, 1 eller 2 minutter? Det er kun ved hurtigskak og lynskak, hvor tillægstid ved ulovlig træk er et minut og ikke to.
  - Diskussion om betænkningstid ved holdskak (tillægstid), måske kan ændring vedtages næste år.
  - Willy M: orienterede om deres held med støtte fra DGI, Dansk Skoleidræt og kommunen.
  - Willy M: vingave fra Hovedkredsen til Henning Larsen for hans store arbejde i kredsen.
  - Bjarne S: orientering stor tilslutning til skoleskakarrangementer i Aalborg.


Formandens beretning til hovedkredsmødet 26. marts 2023

Ovenpå coronaen har året igen nærmet sig normalen. Himmerlandsmesterskabet 2022 havde 44 deltagere fordelt på 5 grupper. Mester blev Claus Rossen fra Viborg foran Sune Kovshøj fra Aalborg Skakforening. Som turneringsvinder i Basis 4 bemærker man 11-årige Ehor Repey, der scorede 6½ af 7. Ehor er flyttet til landet fra Ukraine, og har først spillet i Aars, men nu i Aalborg.

Aalborg Byturnering 2022 havde 36 deltagere. Per Andreasen blev bymester for 17.gang. Ehor fortsatte fremgangen i Aalborg Byturnering med 7 af 7 i Basis 3 og igen i Aalborg Skakforenings klubturnering og avancerede fra start 1200 til nu 1525. Det bliver spændende at følge den videre fremgang.

Skørping genoptog Løvfaldsturneringen i efterårsferien med 30 deltagere, der spillede 5 runder. Vinder blev Sune Kovshøj fra Aalborg Skakforening. Derefter afviklede klubben Skørping Efterår med 32 deltagere, vinder Peter Mikkelsen, Skørping Skakklub.

Aars Vinter havde 18 deltagere, vinder Benny Grønhøj, Aars Skakklub. Nørresundby Senior med 12 deltagere sluttede forleden med Normann Hansen, Aalborg Skakforening, som vinder.

Derudover har der været afviklet mange koordinerede klubturneringer. Her skal man måske bemærke, at Per Andreasen vandt klubmesterskabet i Nørresundby for 15. gang, hvilket er rekord. Videre skal det også bemærkes, at basis 1 i samme turnering blev vundet af Yasin Shah fra Aalborg Skakforening med 81⁄2 af 9 og ratingfremgang fra 1383 til 1647. Imponerende af en forholdsvis ny spiller, der startede i Himmerlandsmesterskabet 2022 med 1000 i rating.

Vi har afviklet 6 GP-turneringer, i Aalborg, Aars, Sæby, Nørresundby, Brønderslev og Skørping. I den samlede stilling vandt Jørgen Jørgensen, Nørresundby, mesterklassen, Ture Jungberg, Aalborg, 1.klasse, Jens Ole van de Weerd, Aalborg, og Brian Sørensen, Skørping, 2.klasse, samt Pia Nielsen, Nørresundby, 3.klasse.

Junior Grandprix har været afholdt i Jetsmark, Aalborg, Hjallerup og Skørping. Divisionsturneringen blev afviklet planmæssigt efter et par år med Corona. I 1. division gr. 2 blev Jetsmark nr. 2, Aalborg nr. 6 og Nørresundby nr. 8. Solsideklubben med de stolte traditioner må så for første gang i umindelige tider ned i trediebedste række. I 2. division gr. 4 blev Skørping nr. 5, Aalborg 2 nr. 6 og Nørresundby 2 nr. 8. De led altså samme skæbne som klubbens 1. hold og må ned i Mesterrækken.

I Hovedkredsens holdturnering var der 19 hold tilmeldt i 3 rækker. Det kan bemærkes, at de 10 hold fra var fra Aalborg Skakforening, hvilket selvfølgelig er godt for klubben, men måske en lidt trist udvikling for hovedkredsen som helhed. Aars vandt Mesterrækken foran Aalborg 4, og rykker derfor op i 2.division. A-rækken blev vundet af Nørresundby 3, og det var således et plaster på såret i forhold til klubbens to øverste hold. B-rækken blev vundet af Brønderslev 2.

Pokalturneringen blev genoptaget med 7 deltagende hold, fem fra Aalborg samt et fra Aars og et fra Nørresundby. Aalborgs hold blev stillet med ”social opstilling” med sjove navne, se link, og dette udnyttede ”Aarsungerne” til at løbe med sejren med 18 points og flere matchpoints end ”Ronkedorerne” fra Aalborg. Aars deltog senere som eneste nordjyske hold i bredderækken ved finalestævnet i Svendborg og blev her nr. 8. I år har Jetsmark fået lov af hovedkredsbestyrelsen til at stille op i Eliterækken. Vores eget stævne bliver holdt 15.april i Aalborg, og klubberne opfordres til at stille hold i større omfang. Bemærk at reglementet tillader blandede hold.

DM 2022 blev spillet i efterårsferien i Svendborg. Edgar Parra og Elena Steffensen, begge Aalborg Skakforening, var med i kandidatklassen. Ture Jungberg fra Aalborg Skakforening vandt flot ”Kort Påske 1, gr. 2” med 41⁄2 af 5.

Aalborg Skakforening arrangerede for andet år Senior-DM i uge 8, februar 2023. Turneringen havde 50 deltagere, og blev afviklet på Aalborg Tekniske Gymnasium til alles tilfredshed. Der var live-dækning på alle brætter. I 65+ med 36 deltagere blev Per Andreasen, Nørresundby, igen flot nr. 1 og dermed Danmarksmester. Peter Mikkelsen fra Skørping Skakklub blev nr. 2 og Jens Kølbæk, Aalborg Skakforening, blev nr. 4. I 50+ med 14 deltagere blev Elena Steffensen, Aalborg Skakforening, nr. 2 og Richard Lilja, Skørping Skakklub nr. 4 i gruppen.

Aalborg 26.marts 2023, Bjarne Sønderstrup