Nordjysk Skak

Regelfortolkning

30.12.2015 - Mobiltelefoner:

Hovedkredsbestyrelsen har modtaget en forespørgsel foranlediget af en diskussion på facebook om betydningen af den nye regel i hovedkredsens holdturnering vedr. mobiltelefoner.

Her er bestyrelsens svar:

Reglen om mobiltelefoner i Nordjylland er grundlæggende den samme som andre steder, nemlig:

Man må ikke have dem på sig mens man spiller.

Da vi i Danmark ikke må kropsvisitere folk, tolkes reglen som: Det er i orden, blot den bliver i lommen og ikke ringer.

Det nye i de nordjyske regler kommer først i betragtning i det øjeblik, der foreligger en overtrædelse. Det er så op til kamplederen at vurdere, om der foreligger usportslig optræden, med deraf følgende tab af partiet, eller om partiet skal spilles videre, efter at sagen er bragt i orden./jr