Nordjysk Skak

Hovedkredsmøde

Ordinært hovedkredsmøde

Søndag den 27. marts 2022, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag. Forslag indsendes til formanden senest 25/3.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) samt initiativpræmie (klub).

Bestyrelsen foreslår til hæderstegn 2021 Rasmus Kristiansen, Skørping og for 2022 Jens Emil Hansen, Frederikshavn Skakklub.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand for 2 år (Bjarne Sønderstrup på valg), 1 medlem for 2 år (Louise Højen på valg).

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj på valg)

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (nuv. Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller).

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (nuv. Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen. Jens Riis foreslås til suppleant)

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet.

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. Der foreslås søndag den 26. marts 2023 i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle klubber til at møde frem.

Dagsorden og bilag udleveres ikke på mødet, så husk at printe ud i fornødent omfang.

Med venlig hilsen

Bjarne Sønderstrup