Nordjysk Skak

Hovedkredsmøde

Ordinært hovedkredsmøde

Søndag den 26. marts 2023, kl. 10.00 (husk sommertid), Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) samt initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Kasserer (Willy Møller) for 2 år, turneringsleder (Arne Hove) for 2 år samt 1 medlem for 2 år (Jan Kjeldsen på valg).

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj)

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (Hans Andersen, Hans Engen og Willy Møller).

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Bjarne Søndergaard og Niels Pedersen)

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet.

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 17. marts 2024 i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle klubber til at møde frem.

Dagsorden og bilag udleveres ikke på mødet, så husk at printe ud i fornødent omfang.

Med venlig hilsen

Bjarne Sønderstrup